Registrace  |   Přihlášení
     ...ubytuj se, bav se a splň si sen...

Obchodní podmínky

1. Smluvní vztah je mezi provozovatelem portálu  www.kamzdomu.cz   Obytné vozy s.r.o.  (dále jako provozovatel) a mezi podnikajícím subjektem – fyzická nebo právnická osoba (dále jako inzerent).

Tento vztah se řídí ustanovením občanského zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.

2. Provozovatel nabízí možnost inzerce na portále www.kamzdomu.cz, podrobnější popis nabídky viz. ceník.

3. Objednávkou služeb vzniká smluvní vztah mezi provozovatelem a inzerentem. 

4. V objednávce služeb je uvedený kromě obecných údajů o inzerentovi také rozsah smluvně sjednaných služeb a délka trvání služeb. V případě, že ani jedna ze stran tohoto smluvního vztahu neoznámí nejpozději do 30 dnů před koncem platnosti smluvního vztahu, že trvá na ukončení smluvního vztahu uplynutím doby, prodlužuje se automaticky tento smluvní vztah o stejnou dobu, na který byl uzavřen, a to i opakovaně. 

5. Na základě objednávky služeb obdrží inzerent přístupové údaje do své administrace, které může během smluvené doby v objednávce služeb využívat k úpravám své prezentace.

6. Úhrada ceny za službu je na základě vystavení faktury, která je zaslána elektronicky na emailovou adresu inzerenta se splatností 14 dní. V případě neuhrazení ceny za služby v době splatnosti zaslané faktury je inzerent povinen uhradit provozovateli spolu s cenou za služby i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z ceny za služby za každý byť jen započatý den prodlení. Zároveň je provozovatel oprávněn zablokovat obsah inzerentem inzerovaných služeb a zneviditelnit jej pro uživatele portálu www.kamzdomu,cz do doby, než bude dlužná částka připsána na jeho bankovní účet. Po připsání dlužné částky na bankovní účet provozovatele je provozovatel povinen odblokovat účet inzerenta a opětovně zviditelnit obsah inzerentem inzerovaných služeb pro uživatele portálu www.kamzdomu.cz nejpozději do 24 hodin.

7. Za obsah informací u inzerenta (prezentace jeho firmy či ubytovacího objektu) nese plnou zodpovědnost inzerent. Inzerent se zavazuje k tomu, že údaje na portále www.kamzdomu.cz jsou pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem ČR.

8. Provozovatel se zavazuje ke kvalitnímu a dlouhodobému provozu portálu www.kamzdomu.cz. V případě jeho nefunkčnosti je provozovatel povinen jej opětovně zprovoznit, a to nejpozději do 48 hodin od počátku jeho nefunkčnosti. V případě nefunkčnosti portálu www.kamzdomu.cz delšího než 48 hodin je provozovatel povinen uhradit inzerentovi smluvní pokutu, a to v případě základní prezentace ve výši 2,70 Kč za každý následující byť jen započatý den nefunkčnosti portálu, a v případě rozšířené prezentace 8,20 Kč za každý následující byť jen započatý den nefunkčnosti portálu. Takto sjednaná smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy provozovateli na jeho kontaktní adresu uvedenou na portálu www.kamzdomu.cz.

Platnost od 30.12.2016

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace